• Данъчно облагане и международно данъчно планиране
  • Правни услуги
  • Корпоративни финанси и управление на проекти
  • Оперативно и упрвленско счетоводство
  • Човешки ресурси
  • Административни услуги

Нашето желание и основна цел е да направим бизнеса на нашите клиенти по-функционален и по-рентабилен във всички негови сфери. Ние сме известни с директния си подход при разрешаването на най-сложните проблеми възникващи пред бизнеса на нашите клиенти. Нашите консултанти работят съвместно с клиентите, с цел подобряване на дейността и създаване на конкурентни преимущества. Ние се гордеем със съвместната работа с нашите клиенти, която стимулира изработването на индивидуални решения, съобразени с техните уникални потребности.