Елисавета Василева

Елисавета Василева завършва Право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. От 2012 до 2015г. по време на работата си в адвокатско дружество Елисавета натрупва значителен професионален опит в областта на търговското и корпоративно право, трудово право, както и защита на потребителите и нелоялна конкуренция, интелектуална собственост и защита на личните данни. През 2015г. Елисавета се присъединява към Корпорът Адвайзърс, където се фокусира върху консултации в сферата на корпоративно, търговско право, данъчно облагане и ДДС. Елисавета осигурява съдействие по време на ревизионни производства и консултира български и чуждестранни клиенти относно данъчните аспекти на бизнес транзакции, избягване на двойно данъчно облагане и учредяване на местни и чуждестранни компании.