Ивелина Георгиева

Ивелина Георгиева е завършила специалност „Счетоводство и контрол”  към  Университета за национално и световно стопанство в гр. София. Специализира в областта на фирменото и управленското счетоводство. Работи като финансов консултант по проекти по Оперативните програми на Структурните фондове. Придобила е опит в работа с клиенти в сферата  на строителство, туризъм, производството и търговия и  консултантски услуги в областта на маркетинга, комуникациите и управлението на човешките ресурси.