Корпоративни финанси и управление на проекти

  • Изготвяне и защита на бизнес планове при кандидатстване за финансиране
  • Съдействие и посредничество пред кредитни институции при търсене на финансиране
  • Разработване и управление на проекти към Оперативните програми на ЕС, както и други програми за безвъзмездно   финансиране към Структурните фондове на ЕС
  • Консултантска помощ и управление на одобрените за финансиране   проекти по различните оперативни програми