Corporate Advisors е консултантска фирма, специализирана в областта на данъчното консултиране, международното данъчно планиране, счетоводството и одиторските услуги. Ново име, обединяващо признати специалисти, Corporate Advisors предлага на своите клиенти цялостни и задълбочени решения в областта на корпоративното структуриране и финанси.