Нов адрес

 

От м. Aвгуст 2011 г. екипът на “Корпорът Адвайзърс” ООД ще продължи своята дейност в нов офис, намиращ се в гр. София, п.к. 1000,  бул. “Княгиня Мария Луиза” № 9-11, ет.5.