Стела Георгиева Човешки ресурси

Стела Георгиева e експерт “Човешки ресурси”, с опит в областта на подбора, оценката и управлението на персонал.Стела започва своята кариера през 2006 г. в  “Корпорът Адвайзърс” ООД, където натрупва задълбочени познания  в сферата на  трудовите правоотношения, изготвянето на  трудови и граждански договори, допълнителни споразумения, индивидуални длъжностни характеристики, както и ведомости за изплащане на трудови възнаграждения. Заемайки тази длъжност, Стела участва в различни програми за развитие на човешките ресурси и оказва съдействие за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.