Християна Райкова

Християна Райкова завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св.Климент Охридски“, специалност „Право“. Професионалната й кариера започва в „Корпорът Адвайзърс“ ООД през 2015г. Проявява интерес в областта на търговското и облигационно право.