• Данъчно облагане и международно данъчно планиране
  • Правни услуги
  • Корпоративни финанси и управление на проекти
  • Оперативно и упрвленско счетоводство
  • Човешки ресурси
  • Административни услуги

“Политическият и макроикономически стабилитет на България през последните години постави солидни предпоставки за високото ниво на директни чуждестранни инвестиции в страната. Локалната икономическа среда, заедно с постоянно засилващия се процес на глобализация разкриват интересни възможности за компаниите, търсещи нови перспективи за развитие. Нашата цел е да предложим на клиентите си една индивидуализирана, мулти-дисциплинарна услуга, която да задоволи напълно техните изисквания и да предостави качествени дългосрочни решения.”