• TAX COMPLIANCE AND INTERNATIONAL TAX PLANNING
  • LEGAL ADVISORY SERVICES
  • CORPORATE FINANCE AND PROJECT MANAGEMENT
  • MANAGEMENT AND FINANCIAL ACCOUNTING
  • HUMAN RESOURCES, LABOR AND SOCIAL SECURITY
  • ADMINISTRATIVE SERVICES

Нашето желание и основна цел е да направим бизнеса на нашите клиенти по-функционален и по-рентабилен във всички негови сфери. Ние сме известни с директния си подход при разрешаването на най-сложните проблеми възникващи пред бизнеса на нашите клиенти. Нашите консултанти работят съвместно с клиентите, с цел подобряване на дейността и създаване на конкурентни преимущества. Ние се гордеем със съвместната работа с нашите клиенти, която стимулира изработването на индивидуални решения, съобразени с техните уникални потребности.