Живко Георгиев

Живко е завършил Софийския университет и специализира в сферата на търговското и данъчното право и международното данъчно планиране. Работейки за софийския офис на OCRA Consulting (Balkans) Живко отговаря за консултирането на местни и чуждестранни клиенти относно учредяването на резидентни и нерезидентни компании и прилагането на широката мрежа от спогодби за избягване на двойното данъчно облагане. Той също има опит в структурирането на международни операции, съвместни предприятия, облигационно право и интелектуална собственост.

Share