Росица Владимирова

Росица Владимирова завършва специалност „Право“ в Юридически факултет към УНСС, гр. София. Професионалната й кариера започва в „Корпорът Адвайзърс” ООД в началото на 2009 г. Специализира предимно в областта на търговското и данъчно право. Росица предоставя данъчни консултации на местни и чуждестранни физически и юридически лица, свързани с проблемни аспекти в данъчното законодателство, прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, ДДС и др. През 2015 г. е вписана като Адвокат в Софийска Адвокатска Колегия. Предоставя адвокатски услуги, правни консултации и процесуално представителство на клиенти по казуси, свързани с търговско и данъчно право.

Share