Стела Георгиева

Стела Георгиева e експерт “Човешки ресурси”, с опит в областта на подбора, оценката и управлението на персонал. Стела започва своята кариера през 2006 г. в “Корпорът Адвайзърс” ООД, където натрупва задълбочени познания в сферата на трудовите правоотношения, изготвянето на трудови и граждански договори, допълнителни споразумения, индивидуални длъжностни характеристики, както и ведомости за изплащане на трудови възнаграждения. Заемайки тази длъжност, Стела участва в различни програми за развитие на човешките ресурси и оказва съдействие за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Share