Евгени Добрев

Евгени Добрев

Евгени е данъчен експерт, с опит в сферата на българското и международното данъчно право и данъчно планиране. Той е магистър по бизнес администрация с диплома от Университета за национално и световно стопанство в София и член на Асоциацията на бизнес оценителите. Професионалната му кариера започва като данъчен консултант в Arthur Andersen Bulgaria, където той натрупва...

Read More
Владимир Тропчев

Владимир Тропчев

Владимир е завършил Университета за национално и световно стопанство в София. Започва своята кариера като счетоводител в софийския офис на TMF, където натрупва богат професионален опит в областта на фирменото счетоводство, личния състав и управленското счетоводство. Като главен счетоводител в OCRA Consulting (Balkans) Владимир се специализира в консултирането на клиенти в сферата на личното и...

Read More
Живко Георгиев

Живко Георгиев

Живко е завършил Софийския университет и специализира в сферата на търговското и данъчното право и международното данъчно планиране. Работейки за софийския офис на OCRA Consulting (Balkans) Живко отговаря за консултирането на местни и чуждестранни клиенти относно учредяването на резидентни и нерезидентни компании и прилагането на широката мрежа от спогодби за избягване на двойното данъчно облагане....

Read More
Христина Иванова

Христина Иванова

Read More
Стела Георгиева

Стела Георгиева

Стела Георгиева e експерт “Човешки ресурси”, с опит в областта на подбора, оценката и управлението на персонал. Стела започва своята кариера през 2006 г. в “Корпорът Адвайзърс” ООД, където натрупва задълбочени познания в сферата на трудовите правоотношения, изготвянето на трудови и граждански договори, допълнителни споразумения, индивидуални длъжностни характеристики, както и ведомости за изплащане на трудови...

Read More
Росица Владимирова

Росица Владимирова

Росица Владимирова завършва специалност „Право“ в Юридически факултет към УНСС, гр. София. Професионалната й кариера започва в „Корпорът Адвайзърс” ООД в началото на 2009 г. Специализира предимно в областта на търговското и данъчно право. Росица предоставя данъчни консултации на местни и чуждестранни физически и юридически лица, свързани с проблемни аспекти в данъчното законодателство, прилагане на...

Read More
Илияна Стоянова

Илияна Стоянова

Илияна Стоянова е завършила ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград специалност „Счетоводство и контрол”. Започва своята кариера през 2006г. в „Корпорът Адвайзърс” ООД, където натрупва своя професионален опит. Тя обслужва клиенти в областта на медиите, туризма, търговията и услугите.

Read More
Ивайло Митев

Ивайло Митев

Read More
Ина Вългарова

Ина Вългарова

Read More
Радостина Георгиева

Радостина Георгиева

Read More
Милена Сърменова

Милена Сърменова

Read More
Михаела Михайлова

Михаела Михайлова

Read More
Стоянка Лазарова

Стоянка Лазарова

Read More
Зорница Русинова

Зорница Русинова

Read More
Десислава Андонова

Десислава Андонова

Read More
Димитър Николов

Димитър Николов

Read More
Даниела Сотирова

Даниела Сотирова

Read More