Евгени Добрев

Евгени е данъчен експерт, с опит в сферата на българското и международното данъчно право и данъчно планиране. Той е магистър по бизнес администрация с диплома от Университета за национално и световно стопанство в София и член на Асоциацията на бизнес оценителите. Професионалната му кариера започва като данъчен консултант в Arthur Andersen Bulgaria, където той натрупва опит в корпоративното облагане и прилагането на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане. По-късно Евгени е назначен в офиса на Arthur Andersen в Прага, където се занимава с данъчни одити на някои от най-големите дружества и банки в Чехия. Като директор на OCRA Consulting (Balkans) той натрупва задълбочени познания в областта на корпоративното структуриране и международното данъчно планиране за български и чуждестранни клиенти.

Share