Владимир Тропчев

Владимир е завършил Университета за национално и световно стопанство в София. Започва своята кариера като счетоводител в софийския офис на TMF, където натрупва богат професионален опит в областта на фирменото счетоводство, личния състав и управленското счетоводство. Като главен счетоводител в OCRA Consulting (Balkans) Владимир се специализира в консултирането на клиенти в сферата на личното и корпоративното данъчно облагане.

Share